2027441
LiySsmbteKvHsuaBimhtvljLGlmUs4cc1ecjbYDIx19YAZ12mrEQBiD0A6xt28DF
0
Trường trung học phổ thông
Nguyễn Duy Trinh
.

TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2019

Chiều qua, 24/09/2019. Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Trường THPT Nguyễn Duy Trinh tổ chức Hội thi " Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học năm 2019" nhằm khơi dậy trong mỗi chúng ta ý thức về việc sử dụng và bảo vệ nguồn năng lượng - bảo vệ chính cuộc sống hiện tại và tương lai...
.

Kỷ niệm ngày ra trường các khóa học sinh THPT Nghi Lộc 1 - THPT Nguyễn Duy Trinh

Một trong những nét đẹp truyền thống rất đáng tự hào của các thế hệ học sinh trường THPT Nghi Lộc 1- THPT Nguyễn Duy Trinh
.