2027441
LiySsmbteKvHsuaBimhtvljLGlmUs4cc1ecjbYDIx19YAZ12mrEQBiD0A6xt28DF
0
Trường trung học phổ thông
Nguyễn Duy Trinh
.

Kỷ niệm ngày ra trường các khóa học sinh THPT Nghi Lộc 1 - THPT Nguyễn Duy Trinh

Một trong những nét đẹp truyền thống rất đáng tự hào của các thế hệ học sinh trường THPT Nghi Lộc 1- THPT Nguyễn Duy Trinh
.