2027441
LiySsmbteKvHsuaBimhtvp1sE8jnaQE1t3|8yP1MZoPoSQQYMmJIgm3ljL/tr/Xr
Liên hệ
1
Trường trung học phổ thông
Nguyễn Duy Trinh

Liên hệ

Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh. Mời các bạn hãy gửi các ý kiến.
Thông tin liên hệ

Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Duy Trinh

Địa chỉ: Khối 4 thị trấn Quán Hành - huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (038) 3 861 197

Email: c3nghiloc1@nghean.edu.vn